okidoki käyttää evästeitä mukauttamaan palveluja. Tarkemmin

Suomi

Työturvakoulutus

Ilmoituksen numero: 7781195

Työturvakoulutus

70 €

  • Lisätty 17.12.2020 15:06
Jokela, Tuusula, Uusimaa

Tööohutuskaardi – koolitus

 

Koolitus toimub eesti keeles

 

Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

 

Kursuse sooritanud isikul on algteadmised ja valmisolek töökoha ja tööülessannetega seotud instruktaazimateriaali omandamiseks. Ühtlasi on tal ka algteadmised töökeskkonna riskide tunnistamiseks. Sellele lisaks omab kursuse sooritanud isik üldteadmised töökaitse põhiprintsiipidest ja koostööst teiste töötegijatega ühistel tööobjektidel.

Kursuse edukalt sooritanud isikud saavad Soome Tööohutuskeskuse poolt väljastatud ametliku tööohutuskaardi.

 

Sihtgrupp

Tööohutuskaardi koolitus on mõeldud kõikide erialade töö-tegijatele, kuid eriti sobilik on see isikutele, kes töötavad tööstus- ja ehitusobjektidel.

Töökaitse arendamiseks tööstusobjektide ühistel töökohtadel on Soomes välja töötatud üleriigiline koolitussüsteem, millest kasutatakse mõistet - Tööohutuskaardi koolitus.

Tööohutuskaardi kasutusele võtmine on ettevõtetele vabatahtlik.

Kursuse läpiviimine

 

Kursuse pikkuseks on 1 tööpäev, kestvusega kella 8.00 – 16.00

Vajadusel võime koolitada ka teistel aegadel. Küsi lisa-informatsiooni!

 

KOOLITUSE SISU

 

• Töökaitse läbiviimine töökohtadel ( Soome Vabariigi Töökaitseseadus 738/2002, ning selle alusel loodud valitsuse otsused, mis reguleerivad töökaitsealast tegevust erinevatel tööaladel: müratõrje, ehitustellingud, tööpukid, isiklikke kaitsevahendeid puudutavad seadusaktid jne.)

• Töökaitse eesmärk ja selle elluviimine, ühine töökoht

• Ônnetusjuhtumite ja kutsehaiguste tõrjumise meetodid

• Töökaitse üldjuhendid ja ohutuseeskirjad

• Peamised ohud ja riskitegurid

• Ettevalmistus õnnetusjuhtumite ennetamiseks

• Eksam

 

Koolituspäeva kava

 

8.00 Sissejuhatus

8.15 Töökaitse eesmärgid ja töökaitse elluviimine, ühine töökoht

9.15 Õnnetuste ja kutsehaiguste vastu võitlemise meetmed

10.15 Üldjuhendid ja ohutuseeskirjad

11.00 Lõunavaheaeg

12.00 Peamised ohud, näit. töötamine mahutites, elektritööde ohutus, tööredelid, tõstetööd, kemikaaliohutus jne.

15.00 Valmisolek õnnetusjuhtumite ennetamiseks

15.30 Eksam

 

Tööohutuskaart on kehtiv viie aasta jooksul.

 

Kõik kursusejuhendajad on sooritanud Soome Tööohutuskeskuse poolt organiseeritud koolitajakoolituse.

Kursustel kasutatavad õppemateriaalid vastavad Soome Tööohutuskeskuse poolt koostatud õppekava.

Jätame enesele õiguse teha muudatusi.

Ilmoittaa